Michael PAPROTA
Milíkov 363
739 81 Milíkov
revizní technik
vyhrazených elektrických zařízení
do 1000 V

tel.: 733 644 942, 558 341 368
email:
info@mp-revize.cz